Zahajující schůze redakční rady DISUK.cz

Zahajující schůze redakční rady disuk.cz, kde jsem členkou.